Personal Coaching Achterhoek

Relatietherapie in de Achterhoek

Partner Relatietherapie

Emotionally Focused Therapie (EFT) is een in Canada en de USA ontwikkelde behandelvorm voor partnerrelatieproblemen. De methode gaat diep in op emoties en is net als bij de Speyertherapie (al wordt het daar anders genoemd) gebaseerd op de z.g. hechtingstheorie. Ze steunt op de systeembenadering en humanistische psychologie en streeft naar het opbouwen van een veilige hechting in partnerrelaties. Daarin zijn verschillende hechtingsstijlen te herkennen. Bij EFT gaat het erom van een on-veilige naar een veilige relatiesfeer te komen. Meestal blijkt dat 1 of beide partners geen veilige hechtingsstijl ontwikkeld hebben en dus niet geleerd hebben hun gevoelens/verlangens te voelen en te verwoorden. In latere partnerrelaties kunnen ze dat dan ook niet automatisch.

Binnen de EFT-aanpak wordt het onderliggende negatieve beeld in een aantal gezamenlijke gesprekssessies zodanig ontrafeld, dat beide partners zich opnieuw - en anders - aan elkaar kunnen hechten. Echtpaartherapie is niet alleen gericht op verbetering van de relatie zelf, maar ook op het vermogen van de partners om vanuit een verbeterd zelfgevoel andere problemen - zoals angsten en depressies - aan te kunnen.

Afhankelijk van de mate van de relatieproblematiek kan - eventueel na enige voorgesprekken - tot relatietherapie worden overgegaan, of worden besloten dat 1 of beide partners eventueel eerst individueel aan de gang gaan voor zij relatietherapie gaan doen.

Wanneer de traumatisering van hechtingsproblemen zo diep mocht blijken te zitten, dat de gesprekssessies van de partnerrelatietherapie niet binnen een redelijke termijn het beoogde resultaat brengen, dan kan overwogen worden het proces van de therapie te versnellen door voor 1 of beide partners eventueel een aantal individuele sessies of een gehele Speyertherapie in te lassen. Maak eens een afspraak met ons voor een kennismakingsgesprek. Dit voorgesprek kost € 75,--.

De tiendaagse Speyertherapie

Behandeling met Speyertherapie vormt al jarenlang de kern van onze succesformule om emotionele problemen in het dagelijks leven effectief aan te pakken. Dr. Simon Speyer is de grondlegger van deze methode, die in de jaren 70 van de vorige eeuw voor het eerst in Europa werd gedemonstreerd aan de universiteiten van Leiden en Leuven. Speyertherapie helpt de client terug te gaan naar pijnlijke herinneringen uit de kindertijd, waarin patronen zijn ontstaan om te kunnen overleven.

Door herbeleving en emotionele reactie op traumatische ervaringen uit de vroege jeugd ontstaat tijdens deze kortdurende therapie via ontlading van spanning spontaan inzicht op de onverwerkte traumatische ervaringen. Zolang het jeugdtrauma niet wordt onderkend en verwerkt, blijft het als een rode draad door je leven lopen en zich in problemen van emotionele, psychische en psychosomatische aard herhalen.

Speyertherapie is een individuele therapie. In een uitgebreid voorgesprek wordt nagegaan of de klachten met Speyertherapie te verhelpen zijn. Dan kan een afspraak worden gemaakt voor de eigenlijke therapie, die in twee opeenvolgende weken plaatsvindt, van maandag t/m vrijdag, steeds ca. 2 1/2 uur per dag. Na deze intensieve 2 weken voel je je al direct een stuk beter. En dat gevoel groeit nog verder in de verwerkingsperiode die daarop volgt, met regelmatig begeleidende gesprekken. Een voorgesprek kost € 75,--.
De gehele behandeling inclusief BTW en nazorg van minimaal 3 maanden vergt € 1.950,--.